Προστασία δεδομένων

Η BleachMe GmbH, Bahnhofstrasse 8b, 6340 Baar (εφεξής «προμηθευτής» ή «εμείς») είναι ο χειριστής των προϊόντων «LipBoom» και ο πάροχος της υπηρεσίας «LipBoom». Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρούμε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων (BDSG) και του Νόμου για τα Τηλεμέσα (TMG) κατά τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας. Η ακόλουθη δήλωση σάς παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο εγγυόμαστε την προστασία των δεδομένων και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται για ποιο σκοπό.

 1. Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

"Προσωπικά δεδομένα" είναι όλες οι ατομικές λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές ή πραγματικές σας περιστάσεις. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ταυτότητά σας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τραπεζικά στοιχεία κ.λπ.).

Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στην ισχύουσα νομοθεσία. Αναλαμβάνουμε να χειριζόμαστε τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς με υπευθυνότητα και με τη μεγαλύτερη προσοχή.

Ο ιστότοπος www.lipboom.ch και τα συστήματά μας προστατεύονται από τεχνικά και οργανωτικά μέτρα έναντι απώλειας, καταστροφής, πρόσβασης, τροποποίησης ή διανομής των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Παρά τους τακτικούς ελέγχους, δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία από όλους τους κινδύνους.

Η χρήση της μεθόδου πληρωμής τιμολογίου απαιτεί θετικό πιστωτικό έλεγχο. Από αυτή την άποψη, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στην Klarna για σκοπούς ελέγχου διεύθυνσης και πιστοληπτικής ικανότητας ως μέρος της έναρξης αγοράς και της επεξεργασίας της σύμβασης αγοράς. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τους όρους χρήσης της Klarna εδώ. Γενικές πληροφορίες για την Klarna είναι διαθέσιμες εδώ: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user Τα προσωπικά σας στοιχεία θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Klarna σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις πληροφορίες στην Πολιτική Απορρήτου της Klarnas: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

 1. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων

Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για να λειτουργήσουμε, να παρέχουμε και να βελτιώσουμε τις προσφορές μας που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς για:

 • σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας
 • για την επεξεργασία παραγγελιών,
 • για αποστολή επιβεβαιώσεων ραντεβού
 • προσφέρουν υπηρεσίες logistics, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης αποστολής,
 • για να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας,
 • Απαντήστε στις ερωτήσεις σας και παρέχετε σχετικές υπηρεσίες πελατών,
 • για να σας στείλουμε προσφορές ή ενημερωτικά δελτία,
 • Στείλτε σας τυχόν προσφορές ή εκπτώσεις
 • πραγματοποιούν διάφορα εσωτερικά επιχειρηματικά μέτρα, π.χ. Β. Ανάλυση δεδομένων, έλεγχοι, παρακολούθηση και προληπτικά μέτρα για την προστασία από απόπειρες απάτης, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτίωση ή την αναθεώρηση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας, τον προσδιορισμό των τάσεων χρήσης, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών και διεξάγουμε και επεκτείνουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.
 • για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νομικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες, καθώς και για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δημόσιων και κυβερνητικών αρχών, τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου και τις εσωτερικές μας πολιτικές,
 • επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας,
 • προστατεύουμε την επιχείρησή μας ή των συνδεδεμένων εταιρειών μας,
 • προστατεύουμε τα δικαιώματά μας, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την περιουσία μας ή/και τα δικαιώματα των συνδεδεμένων εταιρειών μας, εσάς ή άλλων,
 • να μας επιτρέψει να αναζητήσουμε τυχόν νομικά μέσα και να περιορίσουμε τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστούμε.
 1. Συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας

Εάν ο ιστότοπός μας χρησιμοποιείται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν ο χρήστης δεν εγγραφεί ή δεν μας διαβιβάσει με άλλο τρόπο πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησης μεταδίδει στον διακομιστή μας (τα λεγόμενα "αρχεία καταγραφής διακομιστή"). Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα που είναι τεχνικά απαραίτητα για να σας εμφανίσουμε τον ιστότοπο:

 • Ο ιστότοπος που επισκεφτήκαμε
 • Ημερομηνία και ώρα κατά τη στιγμή της πρόσβασης
 • Ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται σε byte
 • Πηγή/αναφορά από την οποία ήρθατε στη σελίδα
 • Χρησιμοποιείται πρόγραμμα περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
 • Χρησιμοποιείται διεύθυνση IP (εάν είναι απαραίτητο: σε ανώνυμη μορφή)

Η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε στη συνέχεια τα αρχεία καταγραφής διακομιστή εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

 1. Επεξεργασία δεδομένων για επεξεργασία συμβάσεων

Για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών που μας υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει στην υλοποίηση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών όπως η Klarna, η Twint κ.λπ.). Ορισμένα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα διαβιβαστούν στην εταιρεία μεταφορών που ανατέθηκε η παράδοση ως μέρος της σύμβασης, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των εμπορευμάτων. Θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα πληρωμής σας στο πιστωτικό ίδρυμα που ανατέθηκε ως μέρος της διαδικασίας πληρωμής, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη διαδικασία πληρωμής.

 1. Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η συμπεριφορά σας στο σερφ μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με cookies και τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας στο σερφ είναι συνήθως ανώνυμη. Η συμπεριφορά του σερφ δεν μπορεί να εντοπιστεί σε εσάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση ή να την αποτρέψετε μη χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία. Θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτό στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

 1. μπισκότα

Ορισμένοι ιστότοποι χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα "cookies περιόδου λειτουργίας". Διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Τα άλλα cookie παραμένουν αποθηκευμένα στην τελική συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να περιοριστεί.

Τα cookies που απαιτούνται για την εκτέλεση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή συγκεκριμένων λειτουργιών που θέλετε (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) αποθηκεύονται. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση cookies για την τεχνικά χωρίς σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Στο βαθμό που αποθηκεύονται άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας στο σερφ), αυτά αντιμετωπίζονται ξεχωριστά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

 1. Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων
 • Δικαίωμα επιβεβαίωσης:
 • Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, που χορηγείται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό, να ζητήσει επιβεβαίωση από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα στην ενημέρωση:
 • Κάθε άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα, που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό, να λαμβάνει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα γι 'αυτό και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, ο ευρωπαϊκός νομοθέτης για οδηγίες και κανονισμούς έχει παραχωρήσει στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
 • τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποκαλύφθηκαν ή θα γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
 • εάν είναι δυνατόν, την προγραμματισμένη διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της διάρκειας
 • την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο ή δικαιώματος αντίρρησης σε αυτήν την επεξεργασία
 • την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή
 • εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που εμπλέκεται και το εύρος και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων
 • Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη διαβίβαση.
 • Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα ενημέρωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα διόρθωσης:
 • Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, που χορηγείται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό, να ζητήσει επιβεβαίωση από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα διαγραφής:
 • Κάθε άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονισμό να απαιτήσει από τον υπεύθυνο να διαγράψει αμέσως τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους και εάν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:
 • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν για τέτοιους σκοπούς ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο για τους οποίους δεν είναι πλέον απαραίτητα.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
 • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
 • Η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης στο δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το Άρθρο 8 Παρ. 1 DS-GVO.

Εάν ισχύει ένας από τους παραπάνω λόγους και ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο LipBoom, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο ανά πάσα στιγμή. Ο υπάλληλος θα φροντίσει ώστε το αίτημα διαγραφής να ικανοποιηθεί άμεσα.

 1. Νομική υποχρέωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. σε περίπτωση μέτρων ποινικής δίωξης).

 1. τα δικαιώματά σας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εν συντομία σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων που μπορείτε να ασκήσετε απέναντί ​​μας:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς ανά πάσα στιγμή. Στείλτε μας ένα email στο info@lipboom.ch .

δικαίωμα διόρθωσης

Το LipBoom μπορεί να επεξεργάζεται μόνο σωστά δεδομένα για εσάς. Εάν διαπιστώσετε - για παράδειγμα ασκώντας το δικαίωμα ενημέρωσης - ότι μια ημερομηνία που σας αφορά είναι ή έχει καταστεί λανθασμένη, είμαστε υποχρεωμένοι να τη διορθώσουμε αμέσως.

δικαίωμα διαγραφής

Εάν θέλετε να διαγραφούν τα αποθηκευμένα δεδομένα σας, στείλτε μας ένα email στο info@lipboom.ch . Πείτε μας επίσης το πλήρες όνομά σας.

Δικαίωμα αντίρρησης

Εάν έχετε νόμιμο δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται στην παρούσα ειδοποίηση προστασίας δεδομένων, θα σας το επισημάνουμε στο κατάλληλο σημείο. Έχετε επίσης την ευκαιρία να ασκήσετε άνετα την αντίρρησή σας στα κατάλληλα σημεία.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην (περαιτέρω) επεξεργασία δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας με βάση τη νομική βάση του «έννομου συμφέροντος» και επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης.

 1. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων στο Lipboom

Η εμπιστοσύνη σας στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε ερωτήσεις στις οποίες αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων δεν μπορούσε να απαντήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στο info@lipboom.ch .

Από 19 Φεβρουαρίου 2021